српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Vojnogeografski institut pruža usluge

 

Metrološka laboratorija

Metrološka laboratorija vrši usluge za korisnike iz Vojske Srbije.

Aerofotogrametrijsko snimanje

Vojnogeografski institut koristi avion PIPER SENECA V za aerofotogrametrijsko snimanje. Snimanje se vrši kamerom LEICA ADS80.

Istorijski aerofotogrametrijski snimci

Na zahtev naručioca VGI izrađuje aerofotogrametrijske snimke, snimljene pre 1999. godine.

Kartografske i GIS usluge

Vojnogeografski institut po zahtevu naručioca pruža kartografske i GIS usluge.

Digitalni ortofoto

Vojnogeografskom institutu po zahtevu naručioca izrađuje digitalni ortofoto u željenim razmerama.

 

   

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana