српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Fotografski i geotopografski proizvodi

U okviru ovih proizvoda VGI nudi:

Aerofotogrametrijski snimak (fotogram, dijapozitiv), format do 25x25 cm,
Fotoskice, formata do 40x50 cm,
Aerofotogrametrijske snimke (Nivoa L0, L1 i L2) GSD do 10 cm, od 10 cm do 20 cm i od 20 cm do 40 cm,
Aerofotogrametrijski snimak, format do 25x25 cm, snimljen pre 1999. godine.

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana