српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Digitalni proizvodi

Pored klasičnih, analognih proizvoda (karte, katalozi, snimci, itd), Vojnogeografski institut je u mogućnosti da korisnicima ponudi i široku lepezu digitalnih proizvoda.

Između ostalih digitalnih proizvoda, napomenućemo one najkarakterističnije:

  • Skenirane i georeferencirane sve karte razmernog niza koje izdaje VGI
    • georeferencirane u Gaus-Krigerov koordinatni sistem
    • georeferencirane u UTM
  • Skenirane i georeferencirane karte po elementima (hidrografija, reljef, komunikacije...)
  • Skenirane i georeferencirane avio snimke u Gauss-Kruger i UTM projekciji
  • Digitalni model visina
  • Digitalna opštegeografska karta 1:1 000 000
  • Digitalna preglednotopografska karta 1:300 000
Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana