српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Istorija Vojnogeografskog instituta

Vojnogeografski institut (VGI) je naučno-tehnička i proizvodna ustanova Geodetske službe Vojske Srbije koja prikuplja, obrađuje i distribuira podatke o prostoru od značaja za geotopografsko obezbeđenje Vojske Srbije. Deluje u sastavu Uprave za sistem logistike Ministarstva odbrane.

U vezi sa osnovnim zadatkom, VGI obavlja radove iz oblasti: astronomije, geodezije, geofizike, topografije, fotogrametrije, kartografije i reprodukcije karata.

Osnovan je 5. februara 1876. godine kao Drugo (od 1878. godine Geografsko) odeljenje Glavnog Đeneralštaba Srpske vojske.

U Kraljevini Srbiji je izvršio topografski premer države u razmeru 1:50 000, na osnovu kojeg je izrađeno 95 listova Đeneralštabne karte razmera 1:75 000, prve karte Srbije nastale premerom zemljišta. Ova karta je ostala u vojnoj i državnoj upotrebi nekoliko decenija i poslužila kao osnovni kartografski izvor svim kartama Kraljevine Srbije sitnije razmere. Takođe, u ovom su periodu razvijene osnovne geodetske mreže (trigonometrijska triangulacija I, II i III reda i precizni nivelman), izvršena astronomska merenja u cilju određivanja oblika geoida, itd.

U periodu balkanskih i I svetskog rata, VGI je dao veliki doprinos Srpskoj vojsci i saveznicima, izradom i štampanjem karata jugoistočne Evrope, u raznim razmerima. Kartografski radovi su vršeni na celom putu odstupanja Srpske vojske, zatim na Krfu, a potom i u Solunu.

U periodu između dva svetska rata, VGI je stvorio jedinstvenu geodetsku osnovu na celoj državnoj teritoriji Kraljevine Jugoslavije (triangulaciju i nivelman), na osnovu premera u razmeru 1:50 000 izradio topografsku kartu razmera 1:100 000 i niz topografskih karata sitnije razmere. U ovom periodu, VGI postaje kadrovski i materijalno snažna ustanova koja je sa uspehom zadovoljavala ne samo brojne vojne i državne potrebe, već je bila stalno prisutna u radu i projektima Međunarodne geodetske i geofizičke unije, Međunarodne geografske unije i drugih međunarodnih stručnih i naučnih organizacija. VGI je bio inicijator velikih međunarodnih geodetskih naučnih projekata - stepenskih merenja duž 22. meridijana i 45. paralele, a uzeo je učešća i u drugim međunarodnim geodetskim i kartografskim radovima i projektima.

Nakon II svetskog rata, VGI je nastavio i završio rad na osnovnim geodetskim mrežama. Izvršio je topografski i fotogrametrijski premer Jugoslavije u razmeru 1:25 000 i na osnovu njega izradio topografske, preglednotopografske i geografske karte u razmerima: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:750 000 i 1:1.000 000, kao i veliki broj tematskih karata, za vojne, privredne, školske, naučne i druge potrebe. Uporedo sa radom na ovim kapitalnim, dugoročnim projektima, VGI je izvršavao i izvršava i druge brojne i raznovrsne zadatke - geomagnetski premer vojnih aerodroma, obeležavanje državnih graničnih linija, metrološko obezbeđenje za velike dužine i uglove, itd. - kao i brojne zahteve komandi, jedinica i ustanova u vezi sa geotopografskim obezbeđenjem.

Raspad socijalističke Jugoslavije početkom devedesetih godina 20. veka, ratovi koji su usledili i ekonomska situacija u zemlji uzrokovali su ozbiljne probleme u funkcionisanju VGI i uslovili potrebu njegovog prilagođavanja novostvorenim okolnostima. Ipak, i u ovom periodu je, osim uspešnog servisiranja tekućih potreba Vojske i države za postojećim proizvodima i uslugama, nastavljen dalji razvoj ustanove: izvršena je uspešna implementacija pojedinih savremenih tehnologija (pre svih GPS i prevođenje postojećih karata u digitalni oblik), izrađene su nove karte i novi geoproizvodi, uspostavljen je Eksperimentalni poligon VGI u okolini Beograda, u saradnji sa civilnom geodetskom službom uzeto je učešće u stvaranju savremene geodetske referentne osnove, itd.

Početkom 21. veka, Vojnogeografski institut je uspeo, zahvaljujući prevashodno svome kadru i inteziviranoj međunarodnoj vojnoj saradnji, da se organizuje i inplementira u svoj rad najsavremenija tehnološka dostignuća, a u nekim oblastima da ode čak i korak dalje.

Pregled istorije VGI po godinama...

Bivši načelnici VGI...

 

 

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana