srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Војногеографски институт пружа услуге

 

Метролошка лабораторија

Метролошка лабораторија врши услуге за кориснике из Војске Србије.

Аерофотограметријско снимање

Војногеографски институт користи авион PIPER SENECA V за аерофотограметријско снимање. Снимање се врши камером LEICA ADS80.

Историјски аерофотограметријски снимци

На захтев наручиоца ВГИ израђује аерофотограметријске снимке, снимљене пре 1999. године.

Картографске и ГИС услуге

Војногеографски институт по захтеву наручиоца пружа картографске и ГИС услуге.

Дигитални ортофото

Војногеографски институт по захтеву наручиоца израђује дигитални ортофото у жељеним размерама.

 


 

   

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана