srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Производи

Резултате своје делатности ВГИ презентира у виду различитих врста карата, планова, фотодокумената, астрономско-геодетских, геофизичких, алфанумеричких, статистичких и других података, научно-техничких публикација и докумената. Значајни корисници услуга, података и публикација Војногеографског института су и цивилне институције.

Аналогни производи

Дигитални производи

Фотографски и геотопографски производи

Ценовник ГТМ Војногеографског института

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана