srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Фотографски и геотопографски производи

У оквиру ових производа ВГИ нуди:

Аерофотограметријски снимак (фотограм, дијапозитив), формат до 25х25 цм,
Фотоскице, формата до 40х50 цм,
Аерофотограметријске снимке (Нивоа L0, L1 и L2) GSD до 10 цм, од 10 цм до 20 цм и од 20 цм до 40 цм,
Аерофотограметријски снимак, формат до 25х25 цм, снимљен пре 1999. године.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана