srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Дигитални производи

Поред класичних, аналогних производа (карте, каталози, снимци, итд), Војногеографски институт је у могућности да корисницима понуди и широку лепезу дигиталних производа, за којима постоји све већа потражња.

Између осталих дигиталних производа, напоменућемо оне најкарактеристичније:

 • Скениране и геореференциране све карте размерног низа које издаје ВГИ
  • геореференциране у Гаус-Кригеров координатни систем
  • геореференциране у UTM
 • Скениране и геореференциране карте по елементима (хидрографија, рељеф, комуникације...)
 • Скениране и геореференциране авио снимке у Гаус-Кригеровој и UTM пројекцији
 • Дигитални модел висина
 • Дигитална општегеографска карта 1:1 000 000
 • Дигитална прегледнотопографска карта 1:300 000
 •  

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана