srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Топографска карта 1:25 000 (ТК25), EXYU

Прегледни лист за ТК25, кликните да би увећали сликуКартографска појекција:
Гаус-Кригерова

Формат листа карте: 7'30"x7'30"

Димензије листа карте: 50x70 cm

Површина територије картирања листа: око 140 km2

Ознака прегледног листа:

VGI-PL 100-50-25

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана