srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Топографска карта 1:25 000 (ТК25/II, ТК25/III), друго и треће издање

Прегеледни лист за ТК25, кликните да би увећали сликуКартографска појекција:
Гаус-Кригерова

Број листова:

 • 732 (укупно)
 • 467 II издање
 • 265 III издање

Формат листа карте: 7'30"x7'30"

Димензије листа карте: 50x70 cm

Површина територије картирања листа: око 140 km2

Варијанте издања TK25/II, III:

 •  аналогни облик (37 листова трећег издања није штампано)
  •  сви елементи
  •  рељеф и хидрографија
 •  дигитални облик ТК25 (само за територију Србије):
  •  растер (сви елементи)
  •  растер (по елементима)
  •  вектор (рељеф и хидрографија)

Ознака прегледног листа:

VGI-PL 100-50-25.

Види карту

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана