srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Топографска карта 1:200 000 (ТК200), EXYU

Картографска појекција:
Гаус-Кригерова

Формат листа карте: 1°x1°

Димензије листа карте: 50x70 cm

Површина територије картирања листа: око 8900 km2

Ознака прегледног листа:

VGI-PL 200

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана