srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Топографска карта 1:200 000 (ТК200)

Картографска појекција:
Гаус-Кригерова

Број листова:

 • 22

Формат листа карте: 1°x1°

Димензије листа карте: 50x70 cm

Површина територије картирања листа: око 8900 km2

Варијанте издања TK200:

 • аналогни облик
  • сви елементи
  • рељеф и хидрографија
  • бледи отисак
  • бледи отисак са административним границама
 • дигитални облик ТК200 (само за територију Србије):
  • растер (сви елементи)

Ознака прегледног листа:

VGI-PL 200

Види карту

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана