srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Топографска карта 1:100 000 (ТК100), EXYU

Картографска појекција:
Гаус-Кригерова

Формат листа карте: 30'x30'

Димензије листа карте: 50x70 cm

Површина територије картирања листа: око 2220 km2

Ознака прегледног листа:

VGI-PL 100

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана