srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Топографска карта 1:100 000 (ТК100)

Картографска појекција:
Гаус-Кригерова

Број листова:

 • 61 (укупно)
 • 2 II издање
 • 59 III издање

Формат листа карте: 30'x30'

Димензије листа карте: 50x70 cm

Површина територије картирања листа: око 2220 km2

Варијанте издања TK100:

 • аналогни облик
  • сви елементи
  • рељеф и хидрографија
 • дигитални облик ТК100 (само за територију Србије):
  • растер (сви елементи)

Ознака прегледног листа:

VGI-PL 100

Види карту

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана