srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Саобраћајна карта 1:500 000 (СК500)

Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле

Картографска основа: ПТК500

Број листова:

  •  2 укупно

Формат листа карте: 7°30'x6°

Димензија листа карте:

  •  зидна СРЈ 98x135 cm
  •  савијена 17x23 cm

Варијанте аналогног издања СК500:

  •  зидна (сви елементи)
  •  савијена (сви елементи)

Види карту

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана