srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Рељефна карта 1:500 000 (РК500), EXYU

Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле

Картографска основа: ПТК500

Формат листа карте: 3°40'x3°45'

Димензије листа карте: 70x100 cm

Површина територије картирања листа: око 120000 km2

Ознака прегледног листа:

RK 500

НАПОМЕНА: Нема на залихама

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана