srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Рељефна карта 1:500 000 (РК500)

Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле

Картографска основа: ПТК500

Број листова: 2

Формат листа карте: 5°30'x5°

Димензије листа карте: 92x128 cm

Површина територије картирања листа: око 248000 km2

Варијанте издања РК500:

  •  сви елементи на пластичној подлози

Напомена: на карти је коришћено ћирилично писмо

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана