srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Рељефна карта 1:1 500 000 (РК1500)

Картографска појекција:
Поликонусна

Картографска основа: ГК1500

Број листова: 1

Формат карте: приближно 5°30'x5°

Димензије листа карте: 40x60 cm

Варијанте аналогног издања РК1500:

  •  сви елементи на пластичној подлози

Напомена: на карти је примењено ћирилично писмо

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана