srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Прегледнотопографска карта 1:500 000 (ПТК500), EXYU

Картографска појекција: Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле

Број листова:

  • 20 укупно

Формат листа карте: 3°40'x3°45'

Димензије листа карте: 70x100 cm

Површина територије картирања листа: око 120000 km2

Слободна продаја

VGI-PL-PTK500.

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана