srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Прегледнотопографска карта 1:500 000 (ПТК500)

Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле

Број листова: 2

Формат листа карте: 5°30'x5°

Димензије листа карте: 92x128 cm

Површина територије картирања листа: око 248000 km2

Варијанте издања ПТК500:

 • аналогни облик
  • сви елементи
  • сви елементи са кодном мрежом
  • сви елементи - школско издање
  • бледи отисак са административним границама и кодном мрежом
  • бледи отисак са административним границама без кодне мреже
 • дигитални облик ПТК500:
  • растер (сви елементи)

Напомена: На карти је употребљено ћирилично писмо

Види карту

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана