srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

ПРЕУЗИМАЊА

Изаберите наше производе које желите да преузмете:

Прегледни листови
Информатор (PDF 12.9 MB)
Дигитална библиотека
Ценовник ГТМ Војногеографског института
Филмови
ArcReader
Додатак за Google Earth

Информатор о картографским публикацијама Војногеографског институтa

Информатор о картографским публикацијама Војногеографског институтаИнформатор о картографским публикацијама Војногеографског института садржи основне податке о топографским, прегледнотопографским, општегеографским, тематским, специјалним и рељефним картама и другим публикацијама које издаје.

За наведене карте дати су подаци о размеру, картографској пројекцији, обухваћеној територији картирања, подели на листове, називу и номенклатури листа, броју листова карте, димензијама појединачног листа, величини приказане територије на једном листу одговарајуће карте и други подаци који су од значаја за избор геотопографске основе за планирање, праћења и анализирања одговарајућих процеса.

Информатор садржи и податке о садржају на картама, варијантама израде и степену тајности и информације о картама које су у целини или по елементима преведене у дигитални (растерски или векторски) облик.

Информатор је намењен корисницима у Војсци и цивилним структурама, којима су карте потребне за планирање, пројектовање и решавање различитих задатака.

PDF датотека, величина 12.9 MB.

Прегледај/преузми Информатор

врх стране ↑

Дигитална библиотека

Можете преузети (PDF датотеке) Зборнике радова ВГИ које је Војногеографски институт издао од 1974. године до данас.

Зборник радова из 1974. године (PDF 90 MB)
Зборник радова из 1979. године (PDF 70.7 MB)
Зборник радова из 1981. године (PDF 75.3 MB)
Зборник радова из 1984. године (PDF 54.3 MB)
Зборник радова из 1987. године (PDF 95.1 MB)
Зборник радова из 1989. године (PDF 78.5 MB)
Зборник радова из 1994. године (PDF 124.9 MB)
Зборник радова из 1995. године (PDF 69.8 MB)
Зборник радова из 1996. године (PDF 67.2 MB)
Зборник радова из 1999. године (PDF 67.4 MB)
Зборник радова из 2001. године (PDF 8.7 MB)
Зборник радова из 2003. године (PDF 8.6 MB)
Зборник радова из 2006. године (PDF 3.6 MB)
Зборник радова из 2009. године (PDF 6.3 MB)

врх стране ↑

Ценовник ГТМ Војногеографског института

Можете преузети (PDF datoteka) Ценовник ГТМ Војногеографског института.

 

врх стране ↑

Филмови

Преузмите/пустите филмовеПреузмите или пустите показне филмове наших производа.

 

Преузмите/пустите филмове

врх стране ↑

 

Додатак за Google Earth

Можете преузети (KZM датотеке) додатка за Google Earth - подела на листове карата издања ВГИ

 

врх стране ↑

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана