srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Организација Војногеографског института

 

Hачелник Војногеографског института: пк доцент др Стеван Радојчић 011/32-05-007.

Заменик начелника Војногеографског института: пк др Зоран Срдић, 011/32-05-007-

Одељење за подршку, лице за контакт: пп доцент др Саша Бакрач, 011/32-05-170

Одељење за картографију, лице за контакт: пп др Радоје Банковић, 011/32-05-202

Одељење фотограметрију, лице за контакт: пп мр Славиша Татомировић, 011/32-05-178

Одељење за премер, лице за контакт: пп сц Дејан Ђорђевић, 011/32-05-009

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана