srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Војногеографски институт,
Београд, Србија

Војногеографски институт (ВГИ) је установа Војске Србије, која се бави истраживачко-развојним и производним радом у областима геодезије, фотограметрије, картографије, географских информационих система, картографске репродукције, метрологије и других геодисциплина ради израде геотопографских материјала.

Делује у саставу Управе за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) ГШ ВС.

Резултате своје делатности ВГИ презентира у виду различитих врста штампаних и дигиталних карата, планова, фотодокумената, астрономско-геодетских, геофизичких, алфанумеричких, статистичких и других података, научно-техничких публикација и докумената.

У овом тренутку ВГИ реализује неколико великих и важних пројеката, од којих је свакако најзначајнији израда Дигиталне топографске карте Србије размера 1:25.000 са одговарајућом базом података, а на основу које ће настати нови размерни низ дигиталних топографских карата.

 

Делатности Војногеографског института

Делатности ВГИ се огледају у следећим областима:

 1. Аерофотограметријски премер
  • Систематски премер националне територије
  • Аерофотограметријски премер за војне и цивилне потребе
 2. Фотограметријска реституција и даљинска детекција
  • Дигитални ортофото
  • Дигитални модел висина
  • Обрада сателитских снимака
 3. Картографска обрада
  • Топографске карте
  • Прегледнотопографске карте
  • Географске карте
  • Тематске карте
  • Специјалне карте
 4. Геодетски премер
  • Основни геодетски радови
  • Теренска провера и допуна садржаја карата
  • Геомагнетски премер
  • ГПС премер
  • Акредитована МЛ-06
 5. Картографска репродукција
  • Репродукцијска припрема
  • Тиражна штампа
 6. Архиви научно-техничке документације
  • Архив геодетске документације (сва значајна геодетска мерења ВГИ од 1901. године до данас)
  • Архив картографске документације (више од 100.000 картографских јединица)
  • Архив фотодокументације (негативи свих фотограметријских снимања ВГИ од 1945. године до данас)
 7. Међународна војна сарадња и сарадња са домаћим институцијама (институтима, факултетима и сл.)
Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана