srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

01.02.2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Да се Извештај о испуњености услова за избор у звање истраживач приправник за кандидата пп Горана Продановића ставља на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 01.02. 2018. до 02.03.2018. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем 05.03.2018. године.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана