srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

29.12.2017.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Да се Извештај о испуњености услова за избор у звање истраживач приправник за кандидата мј Виктора Марковића ставља на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 29.12. 2017. до 27.01.2017. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем 29.01.2018. године.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана