srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

24.11.2017.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Да се Извештај о испуњености услова за избор у звање истраживач сарадник за кандидата пп Дејана Ђорђевића ставља на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 24.11. 2017. до 23.12.2017. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем од 25.12. до 26.12.2017. године.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана