srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

16.05.2017.
O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Извештаји о испуњености услова за избор у звање истраживач приправник за кандидате: пп Дејан Ђорђевић, пп Слободан Старчевић и вс Ана Вучићевић стављају на увид јавности. Извештаји су изложени у библиотеци Војногеографског института, где се могу погледати сваким радним даном у периоду од 15.05. 2017. до 13.06.2017. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведене извештаје могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем од 14.06. до 15.06.2017. године.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана