srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

12.07.2016.
Обавештење-Увид јавности

Обавештавамо вас да је Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник кандидата др Саша Бакрача стављен на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 12.07. до 12.08.2016. године, од 07.00 до 15.00 часова.

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана