srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

04.03.2015.
Сарадња ВГИ и Шумарског факултета

Дана 04.03.2015. године у Војногеографском институту потписан је споразум о научно-техничкој сарадњи између Шумарског факултета Универзитета у Београду и Војногеографског института.
Споразум су потписали, у име декана Шумарског факултета, проф. др Ратко Ристић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић. Овим споразумом Шумарски факултет и ВГИ планирају да развију сарадњу из области Гео-наука, заштите животне средине, шумартва и превенције природних катастрофа.

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана