srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

16.09.2014.
Споразум о сарадњи ВГИ и Географског факултета

Дана 16.09.2014. године у Војногеографском институту потписан је споразум о научнотехничкој сарадњи између Универзитета у Београду - Географског факултета и Војногеографског института. Споразум су потписали декан факултета проф. др Дејан Филиповић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић.
Циљ овог споразума је развој научно-техничке сарадње, организације заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развој нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, као и размену предавачких искустава између ГФ и ВГИ.

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана