srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

25.01.2012.
Министарство одбране за потребе Војногеографског института набавило авион Пајпер Сенека V

Министарство одбране је за потребе Војногеографског института набавило најсавременију дигиталну технолошку линију за аерофотограметријско снимање.

Комплет опреме чини ваздухоплов Piper Seneca V америчког произвођача Piper Aircraft, са интегрисаном дигиталном аерофотограметријском камером ADS80 швајцарског произвођача Leica Geosystems AG, као и припадајуће софтвере.

Инвестицијом вредном 2,7 милиона евра омогућавају се прикупљања и анализе геопросторних података у дигиталном облику по савременим стандардима земаља Европске уније. Тиме се стварају услови за развој и имплементацију географско-информационог система Републике Србије и формирање базе дигиталних геопросторних података за потребе Војске Србије.

Поред аерофото снимања, авион обезбеђује услове за специфичну обуку припадника ваздухопловства и превоз лица за потребе МО и ВС.

Значај увођења дигиталне технолошке линије за аерофото снимања је и поновно успостављање сопственог аерофотограметријског снимања тероторије Републике Србије која у Војногеографском институту има традицију од 1950. године. Тиме се ревитализује национална служба за аерофотограметријско снимање чиме се штеде буџетска средстава, јер се избегава скуп и дуготрајан процес услужног ангажмана страних фирми.

Подаци прикупљени овом опремом биће од користи систему одбране, али и другим, цивилним, корисницима у земљи. Опрема омогућава да се целокупна територија Републике Србије снима у стандардним циклусима од 3-5 година и тиме олакшава и убрзава израда урбанистичких планова свих општина и градова у Србији.

Дигитални геопросторни подаци биће од драгоцене користи свим будућим пројектантима аутопутева, нафтовода, гасовода и других инфрастуктурних објеката, што ће омогућити брз повраћај уложених средстава.

Авион је долетео на аеродром Батајница 24. јануара. У току је процедура царињења, након чега ће отпочети поступак пријема ваздухоплова од стране Комисије МО и ВС и процедура верификационих испитивања од стране Техничког опитног центра ради увођења авиона у наоружање ВС.

 

Пајпер Сенека V

Пајпер Сенека V

Пајпер Сенека V

Пајпер Сенека V

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана