srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

14.02.2011.
Припадник Војногеографског института присуствовао XX седници ECSEED и састанку радних група експерата UNGEGN

У складу са одлуком Владе Републике Србије о образовању Комисије за стандардузацију географских назива, пп мр Славиша Татомировић присуствовао је XX седници Географско-језичке групе за источну, средњу и југоисточну Европу - ECSEED и састанку радних група експерата Уједињених нација за географске називе - UNGEGN, у Загребу од 09. до 11.02.2011. године.

У склопу ове тематске радионице учесници су се упознали са неопходним техничким стандардима потребним за израду база података геграфских назива као и са могућностима за превођење до сада израђених база података географских назива креираних у ВГИ у ЈуроГеоНејмс модел базе података. Представници нашег Републичког геодетског завода (РГЗ) исказали су интересовање за сарадњу са ВГИ у овој области на националном нивоу. У презентацији достигнутог нивоа развоја ЈуроГеоНејмс сервиса на карти Европе била је приказана територија Косова и Метохије као посебна држава, на шта је наш учесник уложио приговор.

Предајом званичног обавештења о оснивању наше Комисије за стандардизацију географских назива и подношењем извештаја о њеном раду наша земља је практично постала чланица УН која има своје тело за стандардизацију географских назива, а познато је да се сагласно одлукама УН само географски називи верификовани на националном нивоу од таквих тела могу признати на међународном нивоу као званични називи.

Осим тога, прикупљена су значајна искуства и техничке препоруке за даљи рад у области географских назива.

Један од закључака који је донет са скупа је да се састав Комисије мора проширити и са представницима из Института за Српски језик - САНУ због потребе покривања језичких стандарда, јер су географски називи и језичко питање, као и са представником РГЗ због будуће сарадње у области географских назива са аспекта развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) Републике Србије.

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана