srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

23.03.2010.
Потписан споразум између Војногеографског института и Геомагнетског завода

Дана 19.03.2010. године у Геомагнетском заводу потписан је Споразум о стручној и научно-техничкој сарадњи између Војногеографског института и Геомагнетског завода. Споразум су потписали начелник Војногеографског института доц. др Мирко Борисов, дипл. инж. и директор Геомагнетског завода Милан Михаљчић, дипл. инж.

Потписивање споразума омогућиће обема странама несметану размену информација, практичне видове сарадње, учешће на заједничким научним пројектима и израду заједничких стручних радова из области геодезије и магнетизма. У складу са управо потписаним споразумом већ се реализује један заједнички пројекат - Израда карте изогона за целу територију Републике Србије, на основу мерења Геомагнетског завода на картографским подлогама Војногеографског института.

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана