srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

20.04.2010.
Војногеографски институт посетили страни војни представници акредитовани у Републици Србији

На основу одобрења министра oдбране, страни војни представници акредитовани у Републици Србији посетили су Војногеографски институт дана 20.04.2010. гoдине.

 

Војногеографски институт посетили страни војни представници акредитовани у Републици Србији

Војногеографски институт посетили страни војни представници акредитовани у Републици Србији

Војногеографски институт посетили страни војни представници акредитовани у Републици Србији

Војногеографски институт посетили страни војни представници акредитовани у Републици Србији

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана