srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

28.09.2009.
Припадници ВГИ учествовали су на конференцији SYM-OP-IS 2009

У периоду од 22.09. до 25.09.2009. године у Ивањици одржан је 36. Међународни симпозијум о операционим истраживањима на којем су присуствовала два припадника Војногеографског института мај. мр Радоје Банковић, дипл. инж. и пор. Дробњак Синиша, дипл. инж.

Припадници ВГИ приказали су своје радове у програмској области Геоинформационих система (ГИС). Презентације радова су биле веома посећене. Мајор мр Радоје Банковић, дипл.инж. презентовао је рад „Концепт прилагођавања дигиталних географских карата новим стандардима на примеру карте размера 1:1 000 000“, а поручник Синиша Дробњак, дипл. инж. рад под насловом „Примена симулација у ГИС анализама“.

Поред велике посећености презентацијама радова слушаоци су показали и велико интересовање за производима и радовима ВГИ.

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана