srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

27.06.2009.
Формирање Савета Геодетске службе Војске Србије

Наређењем начелника Генералштаба Војске Србије формиран је Савет Геодетске службе Војске Србије у саставу:

• пуковник доц. др Мирко Борисов, председник Савета;
• пуковник доц. др Миодраг Регодић, заменик председника;
• пуковник Драган Ћирковић, члан;
• пуковник Сава Анђелић, члан;
• потпуковник мр Зоран Срдић, члан;
• мајор др Саша Бакрач, члан;
• капетан Горан Продановић, члан.

Прва, конститутивна седница Савета Геодетске службе Војске Србије одржана је 26.06.2009. године у Војногеографском институту, на којој је изабран секретар Савета, усвојена нормативна акта Савета (Пословник о раду Савета и План рада савета за 2009. годину) и дате смернице за даљи рад Савета.

За сeкретара Савета изабран је мајор Станојевић Војкан, дипл. инж.

Надлежности Савета Геодетске службе су:

• припрема предлоге о организацијско-формацијском развоју Геодетске службе, модернизацији, развоју и опремању НВО геодетске службе, школовању, усавршавању и вођењу кадра;
• разматра програмска документа о развоју геодетске службе;
• разматра предлоге решења организације и формације управних и извршних органа геодетске службе и предлаже динамичке планове реализације организацијско-формацијских промена;
• разматра и израђује студију развоја геодетске службе, дугорочне и средњорочне планове развоја;
• разматра и остала питања од значаја за рад Савета.

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана