srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

24.02.2009.
Формирање Комисије за стандардизацију географских назива Републике Србије

У Војногеографском институту дана 23.02.2009. године одржан је други радни састанак на тему формирања и припреме одлуке Владе Републике Србије о формирању Комисије за стандардизацију географских назива Републике Србије.

Састанку су осим припадника Војногеографског института присуствовали представници Министарства животне средине и просторног планирања, Министарства спољних послова, Министарства за науку и технолошки развој, Географског института „Јован Цвијић“ и Института за српски језик САНУ, Републичког геодетског завода, Института за геодезију Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Матице српске као и Генералштаба Војске Србије.

На састанку је усаглашен текст одлуке и договорено да се упути иницијатива преко Министарства одбране у редовну процедуру до доношења коначне одлуке Владе Републике Србије.

 

Учесници другог радног састанка на тему формирања Комисије за стандардизацију географских назива Републике Србије

Учесници другог радног састанка на тему формирања Комисије за стандардизацију географских назива Републике Србије

Учесници другог радног састанка на тему формирања Комисије за стандардизацију географских назива Републике Србије

Учесници другог радног састанка на тему формирања Комисије за стандардизацију географских назива Републике Србије

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана