srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

18.02.2009.
ICA Симпозијум о картографији

На ICA Симпозијуму о картографији у централној и источној Европи одржаном у Бечу од 15. до 17.02.2009. године учествовала су два припадника Војногеографског института, ппук мр Александар Илић и мај. мр Славиша Татомировић.

На Симпозијуму су размењена искуства и знања из области картографије у овом делу Европе. Једна од тема скупа била је и унапређење и уједначавање система образовања из области картографије и геоинформатике.

Рад припадника Војногеографског института „Национални картографски пројекат у Србији“ који се бави израдом Дигиталне топографске карте 1:25000 (ДТК25) и Дигиталног модела висина 1:25000 (ДМВ25) увршћен је у Зборник радова Симпозијума.

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана