srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

12.10.2009.
Припадници Војногеографског института учествовали на конференцији ОТЕХ 2009

Припадници Војногеографског института представили су своје радове на стручном скупу о одбрамбеним технологијама - ОТЕХ 2009. Од 9 радова изложено је 7. На сесији, која је била изузетно посећена, питања су се великим делом односила на доступност производа Војногеографског института, а посебно Дигиталне топографске карте 1 : 25000.

Секцијом Геотопографске технологије председавао је пуковник доц. др Мирко Борисов, дипл. инж., начелник Војногеографског института, а копредседавао пуковник доц. др Стеван Радојчић, начелник Картографског одељења Војногеографског института.

У библиотеци Војногеографског института може се наћи Зборник радова са конференције у ДВД издању.

Представљање радова на конференцији ОТЕХ 2009

Представљање радова на конференцији ОТЕХ 2009

Представљање радова на конференцији ОТЕХ 2009

Представљање радова на конференцији ОТЕХ 2009

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана