srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

01.04.2009.
Војногеографски институт набавио аутоматски фотограметријски скенер

Војногеографски институт је набавио аутоматски фотограметријски скенер високе резолуције и геометријске тачности, DELTASCAN-6, чиме је омогућена дигитализација богате архиве фотопроизвода насталих у прошлом и овом веку. Конверзијом у нови формат, проширена је широка лепеза производа који су доступни јавности.

Aутоматски фотограметријски скенер високе резолуције и геометријске тачности, DELTASCAN-6

Aутоматски фотограметријски скенер
високе резолуције и геометријске тачности, DELTASCAN-6

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана