srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

21.03.2008.
Штабна вежба Прве бригаде КОВ

У периоду од 19. до 23.05.2008. године једно лице из састава ВГИ учествовало је као члан тима за израду Командно-информационог система (КИС) бригаде КОВ на командно-штабној вежби Прве бригаде КОВ у Новом саду. Стручни тим официра из ГШ ВС и МО пратио је процесе извештавања и доношења одлука команде бригаде и потчињених јединица у циљу претходне анализе пројекта КИС бригаде КОВ, Лице из састава ВГИ пратило је поступке везане за геопозицирање у реалном времену и остале аспекте геотопграфског обезбеђења бригаде КОВ.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана