srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

21.03.2008.
Геомагнетски премер војних аеродрома

У периоду од 03.03. до 20.03. екипа стручњака Војногеографског института извршила је геомагнетски премер компензационих површи војних аеродрома. Одређивање правца географског меридијана по први пут је извршено применом ГПС технологије. Одређивање правца највећег интензитета магнетског поља и правца магнетског меридијана извршено је помоћу деклинационо-инклинационог магнетометра ДИМ100. Подаци за рачунање краткопериодичних варијација магнетног поља обезбеђени су у сарадњи са Геомагнетским заводом Србије.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана