srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

19.11.2008.
Наставна посета Војногеографском институту 52. класе ГШУ

Током посете упознали су се са функцијама и задацима геодетске службе и њеном најзјначајнијом установом - Војногеографским институтом.

Слушаоци су имали прилику да се сусретну са новим технологијама израде дигиталних геотопографских информација (дигиталне карте, дигитални модел терена...). Током посете обишли су и изложбу картографских радова Војногеографског института и картографски архив.

.

Припадници 52. класе ГШУ у посети Војногеографском институту

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана