srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

11.11.2008.
Састанак у вези са формирањем Комисије Републике Србије за стандардизацију географских назива

Састанак је отворио начелник Војногеографског института пук доцент др Мирко Борисов, а састанком је руководио пук Драган Стевановић.

На састанку су учествовали представници Географског института "Јован Цвијић" Српске академије науке и уметности, др Мирчета Вемић, Министарства за Косово и Метохију, Јелена Рајчевић, Института за стандардизацију Р. Србије, Виолета Нешковић-Поповић, Републичког геодетског завода, Жељко Вујисић, Института за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета Универзитета у Београду, проф. др Синиша Делчев, Управе за оперативне послове ГШ ВС, пук Сава Анђелић, као и један од иницијатора формирања Комисије, учесник на конференцијама Групе експерата за географске називе, Милорад Вучковић. Од представника Војногеографског института састанку су присуствовали мај. мр Славиша Татомировић и мај. сци Иван Шикора.

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана