srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

06.04.2006.
Двојица припадника ВГИ вратили се из Беча, Аустрија

Пуковник Филиповић мр Милан је учествовао на 23. сесији Групе експерата Уједињених нација за географске називе (UNGEGN), која се одржавала у Бечу од 28.03. до 04.04.2006. године. У оквиру ове сесије урађене су и припреме за девету конференцију УН о стандардизацији географских назива и 24. сесију UNGEGN.

Капетан I класе Татомировић мр Славиша је похађао Тренинг курс из топонимије, који се одржавао такође у Бечу од 16.03. до 04.04.2006. године. Курс је спроведен у Федералном уреду за метрологију и премер (Federal Office for Metrology and surveying - BEV) у трајању од 10 дана, а био је подељен на два дела - теоријски и практични.

Основни садржаји теоријског дела курса били су везани за језичке и правне стандарде у области географских назива, процедуре у области прикупљања, обраде и презентације географских назива како у обалсти картографских потреба, тако и за израду националних база података и именика географских назива.

У оквиру практичних вежби по програму курса учесници курса обишли су четири технолошке целине BEV: Одељење за даљинску детекцију, Картографско одељење, Репродукцијско одељење и Одељење за дигитални Landscape модел. Учесници су, такође, упознати са односом војног и цивилног геодетског сектора.

Након завршеног курса, презентације и одбране резултата практичних радова капетан I класе Татомировић мр Славиша добио је Диплому о положеном Тренинг курсу из Топонимије издату од стране експертске комисије UNGEGN, BEV и Аустријске академије наука. Диплома је својеврстан сертификат и практично му даје право на обављање послова из области Топонимије у земљи и иностранству.

Сви полазници курса су по програму учествовали у својству посматрача поменутој 23. сесији Групе експерата Уједињених Нација за географске називе (UNGEGN).

Средства за путовање и боравак пуковника Филиповић мр Милана у Бечу су издвојена из сопствених средстава ВГИ, док су за капетана I класе Татомировић мр Славишу средства обезбедиле Уједињене Нације.

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана