Обевештења13.05.2019. године
Извештај о испуњености услова за избор у звање истраживач приправник за кандидата пп Сашу Мир. Станковића ставља се на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 13. маја до 11. јуна 2019. године, од 07.00 до 15.00 часова. Примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем од 12. до 14. јуна 2019. године.