српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Arhiva aktuelnosti

2013. godina

03.10.2013.
Dana 03.10.2013. godine u Vojnogeografskom institutu potpisan je Protokol o saradnji u oblasti vojne geografije ...
Detaljnije...

01.10.2013.
U toku je terenska provera i dopuna sadržaja Topografske karte 1:25.000. Radovi će se realizovati u periodu avgust-oktobar 2013. godine.

12.09.2013.
Delegacija Uprave za OIP (J-2) GŠ VS i VGI je u periodu od 10. do 12. septembra 2013. godine bila u poseti Službi...
Detaljnije...

12.09.2013.
Shodno važećoj zakonskoj regulativi, VGI je izvršio zaštitu svih svojih proizvoda kod Zavoda za intelektaualnu svojinu Republike Srbije.

01.08.2013.
Dana 01.08.2013. raspisan je javni konkurs za popunu radnih mesta vojnih službenika ...
Detaljnije...

26.04.2013.
Dana 26.04.2013. godine Strani vojni predstavnici akreditovani u R. Srbiji...
Detaljnije...

 

2012. godina

03.09.2012.
Vazduhoplov Piper Seneca V je dobio potvrdu o plovidbenosti i Uverenje o registraciji koje je izdato od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva.
Detaljnije...

30.08.2012.
Terenski radovi na dopuni listova DTK25 koji obuhvataju jug Srbije i širi reon poligona "Nikinci" završeni su 24.08.2012. godine.
Detaljnije...

25.06.2012.
Završen je digitalni topografski premer i fotogrametrijsko kartiranje dela teritorije Republike Srbije čija je izrada planirana u 2012. godini.
Detaljnije...

18.06.2012.
Na Saboru geodeta 2012. koji je održan u Vrnjačkoj banji od 15. do 17.06.2012. godine iz VGI su učestvovali potpukovnik mr Slaviša Tatomirović, potpukovnik Zoran Avramović i major Ljupče Nikoloski.
Detaljnije...

08.06.2012.
U periodu od 04. do 07.06.2012. godine delegacija Vojnogeografskog instituta boravila je u radnoj poseti Geoinformacionoj službi OS Češke Republike.
Detaljnije...

21.05.2012.
Studenti sa profesorima Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Vojnogeografski institut dana 18.05.2012. godine.

14.05.2012.
Studenti sa profesorima Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci posetili su Vojnogeografski institut dana 11.05.2012. godine.

30.04.2012.
U periodu od 23.04. do 27.04.2012. godine tročlana delegacija VGI i Uprave za OIP (J-2) GŠ VS boravila je u radnoj poseti Geodetskoj službi NOA Kine.
Detaljnije...

20.04.2012.
U VGI je završen kurs "Osnove merenja i dopune sadržaja topografskih kartata" koji je pohađalo 9 podoficira iz jedinica Vojske Srbije.
Detaljnije...

27.03.2012.
Posle višemesečnih radova na istraživanjima i pilot projektima u VGI je otpočela produkcija nove Digitalne topografske karte u razmeri 1:25.000 (ДТК25 V1.0) primenom potpuno nove tehnologije i proizvodnog procesa u okruženju centralne geoprostorne baze podataka.
Detaljnije...

19.03.2012.
Naučnom skupu pod nazivom "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja 2012" koji je održan na Zlatiboru u periodu od 15. do 17.03.2012. godine u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Republičke agencije za prostorno planiranje, iz VGI su učestvovali potpukovnik Dejan Đorđević i major Zlatan Milonjić.
Detaljnije...

03.02.2012.
Čestitka ministra odbrane i načelnika Generalštaba VS povodom Dana Vojnogeografskog instituta.
Detaljnije...

27.01.2012.
Na međunarodnoj vojnoj konferenciji o geoinformacijama DGI 2012. godine koja je održana u Londonu, Velika Britanija od 23. do 26.01.2012. godine iz VGI je učestvovao major Zlatan Milonjić.
Detaljnije...

26.01.2012.
Vojnogeografski institut poziva sve svoje penzionisane i bivše pripadnike, kao i institucije, ustanove i firme sa kojima sarađuje da dođu na proslavu dana Vojnogeografkog instituta dana 03.02.2012. godine sa početkom u 13,00 časova.

26.01.2012.
Dana 25.01.2012. godine načelnik Generalštaba VS general-potpukovnik Ljubiša Diković posetio Vojnogeografski institut.
Detaljnije...

25.01.2012.
Ministarstvo odbrane je za potrebe Vojnogeografskog instituta nabavilo najsavremeniju digitalnu tehnološku liniju za aerofotogrametrijsko snimanje.
Detaljnije...

2011. godina

05.09.2011.

Dana 02.09.2011. godine u Vojnogeografskom institutu izvršena je primopredaja dužnosti načelnika Vojnogeografskog instituta. Na novu dužnost postavljen je pukovnik docent dr Stevan Radojčić. U isto vreme na dužnost zamenika načelnika postavljen je pukovnik dr Zoran Srdić. Primopredaja dužnosti je izvršena zbog odlaska prethodnog načelnika pukovnika doc. dr Mirka Borisova i prethodnog zamenika načelnika pukovnika Dragana Stevanovića u penziju.

02.09.2011.

Dana 01.09.2011. godine izvršen je prijem digitalne aerofotogrametrijske kamere Leica ADS80.

18.04.2011.

Vojnogeografski institut je posetila, prema Planu biletaralno vojne saradnje za 2011. godinu, petočlana delegacija Biroa za premer i kartografiju Operativne uprave GŠ NOA NR Kine u periodu od 15. do 17.04.2011. godine.
Detaljnije...

15.04.2011.

Vojnogeografski institut posetio je načelnik Uprave za obaveštajno-bezbednosne poslove (RIS) Republike Italije, i pri tome obišao stalnu izložbu kartografskih radova i proizvoda Vojnogeografskog instituta. Ova poseta je realizovana u okviru posete delegacije GŠ R. Italije GŠ Vojsci Srbije.

U narednom periodu planirano je preuzimanje aviona za aerofotogrametrijsko snimanje. Time bi, u potpunosti, bilo omogućeno uspostavljanje digitalne proizvodnje karata i ostalih fotografskih i geotopografskih proizvoda.

U narednom periodu planirano je preuzimanje aviona za aerofotogrametrijsko snimanje. Time bi, u potpunosti, bilo omogućeno uspostavljanje digitalne proizvodnje karata i ostalih fotografskih i geotopografskih proizvoda.

Vojnogeografski institut je posetila, prema Planu biletaralno vojne saradnje za 2011. godinu, petočlana delegacija Biroa za premer i kartografiju Operativne uprave GŠ NOA NR Kine u periodu od 15. do 17.04.2011. godine.
Detaljnije...

15.04.2011.

Vojnogeografski institut posetio je načelnik Uprave za obaveštajno-bezbednosne poslove (RIS) Republike Italije, i pri tome obišao stalnu izložbu kartografskih radova i proizvoda Vojnogeografskog instituta. Ova poseta je realizovana u okviru posete delegacije GŠ R. Italije GŠ Vojsci Srbije.

U narednom periodu planirano je preuzimanje aviona za aerofotogrametrijsko snimanje. Time bi, u potpunosti, bilo omogućeno uspostavljanje digitalne proizvodnje karata i ostalih fotografskih i geotopografskih proizvoda.

16.02.2011.

Prema odobrenju Ministarstva odbrane 14.02.2011. godine, radna grupa Stejt Departmenta SAD posetila je Vojnogeografski institut.
Detaljnije...

14.02.2011.

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o obrazovanju Komisije za standarduzaciju geografskih naziva, pp mr Slaviša Tatomirović prisustvovao je XX sednici ECSEED i sastanku radnih grupa eksperata UNGEGN.
Detaljnije...

08.02.2011.

Tročlana delegacija Vojnogeografskog instituta učestvovala je u radu komisije za prijem fotogrametrijske kamere ADS80 SH82.
Detaljnije..

08.02.2011.

Povodom obeležavanja 135. godišnjice Vojnogeografskog instituta otvorena je izložba u galeriji Vojnog muzeja.
Detaljnije...

04.02.2011.

Sto trideset peta godišnjica postojanja i rada Vojnogeografskog instituta obeležena je danas svečanom akademijom. Skupu su prisustvovali načelnici, komandanti i predstavnici organizacionih jedinica Generalštaba VS, jedinica i ustanova Ministarstva odbrane, predstavnici državnih institucija, fakulteta, naučnih ustanova, preduzeća i agencija sa kojima Vojnogeografski institut sarađuje.
Detaljnije...

vrh strane ↑

2010. godina

01.10.2010.

Načelnik Vojnogeografskog instituta pk doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. predvodio je delegaciju Vojnogeografskog instituta prilikom posete Geografskom institutu KoV OS Portugala.
Detaljnije...

24.09.2010.

Trojica pripadnika Vojnogeografskog instituta prisustvovala su 27. Međunarodnom simpozijumu o operacionim istraživanjima koji je u organizaciji Ministarstva odbrane održan u hotelu "Omorika" na Tari od 21.09. do 23.09.2010. godine.

08.09.2010.

Vojnogeografski institut je posetio pukovnik dr Jerg Ašenbrener, predsednik 31. kongresa EMPTA.

23.08.2010.

Vojnogeografski institut je sa svojih 6 oficira učestvovao u terensko mernoj kampanji YUREF, u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda, u periodu od 14. do 21.08.2010. godine.

02.07.2010.

U Kruševcu je dana 01.07.2010. godine održana promocija knjige "Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Misao i delo generala - narodnog heroja Dragoslava Petrovića - Gorskog", dugogodišnjeg načelnika Vojnogeografskog instituta. Svečanom skupu su prisustvovali načelnik Vojnogeografskog instituta pukovnik docent dr Mirko Borisov i čelni ljudi grada Kruševca.

17.06.2010.

Na osnovu odobrenja ministra Odbrane dana 16.06.2010. godine Vojnogeografski institut je posetila delegacija Radne grupe GŠ OS Italije.

05.06.2010.

Dana 04.06.2010. godine Vojnogeografski institut je posetio načelnik Generalštaba VS general-potpukovnik Miloje Miletić.
Detaljnije...

07.05.2010.

Načelnik Vojnogeografskog instituta puk doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. i maj. Milašinović Marko posetili su Geoinformacionu službu OS Mađarske u periodu od 04. do 06.05.2010. godine.

30.04.2010.

Načelnik Vojnogeografskog instituta puk doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž., maj. Stanojević Vojkan i maj. Milonjić Zlatan posetili su Vojnogeografsku službu OS Bugarske u periodu od 27. do 29.04.2010 godine.

23.04.2010.

Dana 22.04.2010. godine, u Vojnogeografskom institutu, održan je naučno-stručni skup Misao i delo generala - narodnog heroja Dragoslava Petrovića Gorskog, dugogodišnjeg načelnika VGI.

21.04.2010.

Odlukom ministra odbrane, ovogodišnji organizatori Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS-2010 su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Simpozijum će se održati od 21. do 24.09.2010. godine na Tari u hotelu Omorika. Detaljnije informacije o organizaciji, rokovima prijave i ostalim informacijama možete naći na zvaničnom websajtu Simpozijuma www.symopis2010.mod.gov.rs.

21.04.2010.

Dana 22.04.2010. godine, organizovaće se naučno-stručni skup Misao i delo generala - narodnog heroja Dragoslava Petrovića Gorskog, dugogodišnjeg načelnika VGI. Skup će biti organizovan u Vojnogeografskom institutu.

20.04.2010.

Na osnovu odobrenja ministra odbrane, strani vojni predstavnici akreditovani u Republici Srbiji posetili su Vojnogeografski institut dana 20.04.2010. godine.
Detaljnije...

01.04.2010.

Po odluci ministra odbrane, Vojnogeografski institut je dana 01.04.2010. godine pretpočinjen u Upravu za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) GŠ VS.
Detaljnije...

24.03.2010.

Ministar za Kosovo i Metohiju g-din Goran Bogdanović posetio je Vojnogeografski institut i obišao stalnu izložbu instituta.
Detaljnije...

23.03.2010.

Dana 19.03.2010. godine u Geomagnetskom zavodu potpisan je Sporazum o stručnoj i naučno-tehničkoj saradnji između Vojnogeografskog instituta i Geomagnetskog zavoda. Sporazum su potpisali načelnik Vojnogeografskog instituta doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. i direktor Geomagnetskog zavoda Milan Mihaljčić, dipl. inž.
Detaljnije...

24.02.2010.

Dvojica pripadnika Vojnogeografskog instituta prisustvovali su Regionalnoj IT konferenciji o Razvoju ICT u projektima administracije zemljišta u regiji Evropa i centralna Azija, NSDI standardu i masovnoj proceni vrednosti nepokretnosti koja se održavala u Beogradu od 22. do 23.02.2010. godine.

05.02.2010.

Vojnogeografski institut proslavio 134 godine postojanja.
Detaljnije...

15.01.2010.

Svečanost povodom dana Vojnogeografskog instituta biće održana 05. februara 2010. godine od 13 do 16 časova. Pozivamo sve bivše i penzionisane pripadnike Instituta da dođu i uveličaju svečanost.

04.01.2010.

Izdat je i pušten u prodaju Zbornik radova Vojnogeografskog instituta broj 13.

vrh strane ↑

2009. godina

18.11.2009.

Na osnovu inicijative Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, delegacija ove uprave posetila je Vojnogeografski institut dana 17.11.2009. godine.
Detaljnije...

23.10.2009.

Delegacija Topografskog instituta OS Slovačke boravila je u radnoj poseti Vojnogeografskom institutu u periodu od 21.10.2009. godine do 23.10.2009 godine.
Detaljnije...

12.10.2009.

Pripadnici Vojnogeografskog predstavili su svoje radove na stručnom skupu o odbrambenim tehnologijama - OTEH 2009.
Detaljnije...

05.10.2009.

OTEH 2009 - stručni skup o odbrambenim tehnologijama, održava se u Vojnotehničkom institutu u Žarkovu, u periodu od 08.10. do 09.10. 2009. godine.
Detaljnije...

01.10.2009.

Obaveštavamo korisnike naših proizvoda i usluga da e-mail adresa vjvgi@beotel.rs od početka 2010. godine neće biti u funkciji.

28.09.2009.

Delegacija Vojnogeografskog instituta u sastavu: zamenik načelnika Vojnogeografskog instituta, pukovnik Dragan Stevanović, major Vojkan Stanojević i major Stanković Mil. Saša u periodu od 22.09. do 25.09.2009. godine boravila je u poseti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u cilju uspostavljanje saradnje u oblasti geotopografskog obezbeđenja.
Detaljnije...

28.09.2009.

U periodu od 22.09. do 25.09.2009. godine u Ivanjici održan je 36. Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima na kojem su prisustvovala dva pripadnika Vojnogeografskog instituta maj. mr Radoje Banković, dipl. inž. i por. Drobnjak Siniša, dipl. inž.
Detaljnije...

27.06.2009.

Naređenjem načelnika Generalštaba Vojske Srbije formiran je savet Geodetske službe Vojske Srbije.
Detaljnije...

01.06.2009.

Nakon uspešne realizacije pilot projekta Izrade DTK25/I primenom fotogrametrijskog sistema Photomod, VGI je započeo realizaciju projekta digitalne vektorske karte razmere 1 : 25 000. Projekat se realizuje iz 3D podataka prikupljenih u stereo modelu na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja VGI koji čine osnovu za bazu podataka DTK25 prvog izdanja.

28.05.2009.

Završena je izrada tematskog sadržaja Karte vodoobjekata u razmeri 1:50 000 (KVO50) u digitalnom obliku za teritoriju Srbije. Javna prezentacija ovog proizvoda biće prikazana 11. juna 2009. godine u Vojnogeografskom institutu.

28.05.2009.

Vojnogeografski institut će u periodu od 02. do 05.06.2009. godine učestvovati na četvrtom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme "Partner 2009".
Detaljnije...

15.05.2009.

Dana 14.05.2009. godine Vojnogeografski institut je posetila delegacija Geomagnetskog zavoda iz Beograda na čelu sa direktorom Milan Mihaljčićem.
Detaljnije...

13.05.2009.

Započeta je realizacija ažuriranja i usklađivanje sadržaja DOGK1000 sa međunarodnim standardima.

05.05.2009.

Dva pripadnika Vojnogeografskog instituta je učestvovalo na prezentaciji "Green Oracle Day".

01.04.2009.

Vojnogeografski institut je nabavio automatski fotogrametrijski skener visoke rezolucije i geometrijske tačnosti.
Detaljnije...

18.03.2009.

Dana 17.03.2009. godine održana je nastavna poseta Vojnogeografskom institutu studenata Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

24.02.2009.

U Vojnogeografskom institutu dana 23.02.2009. godine održan je drugi radni sastanak na temu formiranja i pripreme Odluke Vlade Republike Srbije o formiranju Komisije za standardizaciju geografskih naziva Republike Srbije.
Detaljnije...

21.02.2009.

Pripadnici Vojnogeografskog instituta su učestvovali u javnim raspravama o nacrtu Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti koje su se održale 12.02.2009. godine u Nišu, 18.02.2009. godine u Kragujevcu i 20.02.2009. godine u Moroviću.

18.02.2009.

Na ICA Simpozijumu o kartografiji u centralnoj istočnoj Evropi održanom u Beču od 15. do 17.02.2009. godine učestvovala su dva pripadnika Vojnogeografskog instituta, ppuk mr Aleksandar Ilić i maj. mr Slaviša Tatomirović.
Detaljnije...

05.02.2009.

Vojnogeografski institut proslavio 133 godine postojanja.
Detaljnije...

29.01.2009.

Odeljenje OŠ Vladislav Petković Dis iz Zablaća kod Čačka posetilo je Vojnogoegrafski institut .
Detaljnije...

vrh strane ↑

2008. godina

19.11.2008.

Dana 19.11.2008. godine pripadnici 52. klase GŠU Škole nacionalne odbrane bili su u nastavnoj poseti Vojnogeografskom institutu.
Detaljnije...

12.11.2008.

Dana 11.11.2008. godine u Vojnogeografskom institutu održan je radni sastanak u vezi sa formiranjem Komisije Republike Srbije za standardizaciju geografskih naziva.
Detaljnije...

22.09.2008.

Ažuriran je Izvod iz cenovnika proizvoda Vojnogeografskog instituta.
Izvod iz cenovnika proizvoda...

18.09.2008.

Trojica pripadnika Vojnogeografskog instituta predstavili su svoje radove na 35. Simpozijumu o operacionim istraživanjima, koji se održao od 14. do 17.09.2008. godine u Sokobanji.

08.07.2008.

Predstavnik odbrambenog geografskog centra Velike Britanije, na osnovu inicijative britanske strane i odobrenja Ministra odbrane posetio je Vojnogeografski institut.

09.06.2008.

Načelnik Vojnogeografskog instituta prof. dr Mirko Borisov, dipl. inž. predvodio je delegaciju instituta koja je posetila Vojnogeografski institut oružanih snaga Italije u periodu od 03 do 06.06.2008. godine.

26.05.2008.

Predstavnici Vojnogeografskog instituta prisustvovali su 21. Saboru geodeta Srbije, koji se od 23. do 25.05.2008. godine održao u Kladovu.

26.05.2008.

U periodu od 19. do 23.05.2008. godine jedno lice iz sastava VGI učestvovalo je kao član tima za izradu Komandno-informacionog sistema (KIS) brigade KOV na komandno-štabnoj vežbi Prve brigade KOV u Novom sadu.

Detaljnije...

21.04.2008.

18.04.2008. godine održano je Savetovanje o korišćenju AGROS mreže Republičkog geodetskog zavoda, kojem su prisustvovali predstavnici Vojnogeografskog instituta.

21.03.2008.

U periodu od 03.03. do 20.03. ekipa stručnjaka Vojnogeografskog instituta izvršila je geomagnetski premer kompenzacionih površi vojnih aerodroma.

Detaljnije...

21.02.2008.

Na međunarodnoj konferenciji IntergeoEast održanoj u Beogradu od 18. do 20.02.2008. pripadnici Vojnogeografskog instituta predstavili su najnovije proizvode instituta.

05.02.2008.

Vojnogeografski institut proslavio 132 godine postojanja.
Svečanosti su prisustvovali pomoćnik Ministra odbrane za Materijalne resurse, g-din Ilija Pilipović, načelnik Uprave za opštu logistiku pukovnik Perica Pavlović, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, protojerej Nikčević Radojica, direktor Republičkog zavoda g-din Zoran Krejović, predstavnici jedinica i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, fakulteta, preduzeća, institucija sa kojima Vojnogeografski institut ima dugogodišnju saradnju, kao i penzionisani pripadnici VGI.

vrh strane ↑

2007. godina

10.12.2007.

Dva pripadnika VGI su pohađala kurs Euro ArcObjects for Defence Workshop, koji se održao u Briselu od 03.12. do 07.12.2007. godine.

25.10.2007.

U zvaničnoj poseti Vojnogeografskom institutu u periodu od 22.10. do 24.10.2007. godine bili su predstavnici Geografske službe OS Republike Češke na čelu sa Načelnikom Geografskog i hidrografskog zavoda Češke pukovnikom Jirži Osičkom.

Detaljnije...

12.08.2007.

Načelnik Vojnogeografskog instituta puk. doc. dr Mirko Borisov i predsednik Stručnog veća Istraživačko razvojne jedinice VGI ppuk. mr Aleksandar Ilić učestvovali su na 23. Međunarodnoj kartografskoj konferenciji, koja se održala u periodu od 04.-10.08.2007. godine u Moskvi.

Detaljnije...

07.07.2007.

Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje iz nadležnosti MO, u periodu od 04. do 06. jula 2007. godine, delegacije Geografske službe oružanih snaga Republike Bugarske i Centralne Kartografske baze posetile su Vojnogeografski institut.

Detaljnije...

30.05.2007.

Ažuriran je deo Izvoda iz cenovnika proizvoda VGI koji se ondosi na teritorije država nastalih nakon raspada SFRJ.

Izvod iz cenovnika proizvoda...

23.05.2007.

Dana 21.05.2007. u 74-oj godini preminuo je raniji načelnik Vojnogeografskog instituta, pukovnik u penziji mr Vlastimir Jelić. Tim povodom je u Vojnogeografskom institutu održana komemorativna sednica. Dao je veliki doprinos osavremenjavanju Vojnogeografskog instituta.

Detaljnije o biografiji...

22.03.2007.

Delegacija Republičke uprave za geodetsko-imovinske pravne poslove Republike Srpske posetila je Vojnogeografski institut.

22.03.2007.

Načelnik Vojnogeografskog instituta puk. doc. dr Mirko Borisov je sa još jednim pripadnikom Vojnogeografskog instituta u periodu od 19. do 21. marta 2007. godine posetio Upravu za vojnu topografiju (Military Topographic Directorate) oružanih snaga Rumunije.

01.03.2007.

Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje iz nadležnosti MO, 27. i 28. februara je realizovana poseta delegacije Geoinformacione službe Odbrambenih snaga Mađarske Vojnogeografskom institutu i Geodetskoj službi VS. Vođeni su razgovori o procesu reformi, organizaciji, osnovnim funkcijama i zadacima službe i ustanova OS Mađarske i Srbije.

05.02.2007.

Vojnogeografski institut proslavio 131 godinu postojanja i rada. Svečanosti povodom proslave dana instituta su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije kao i predstavnici civilnih institucija sa kojima Vojnogeografski institut ima dugogodišnju saradnju.

29.01.2007.

Načelnik Vojnogeografskog instituta, puk. doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. je sa još jednim pripadnikom VGI prisustvovao evropskoj vojnoj konferenciji za geografske informacione sisteme - EDGIC (European Defense Geospatial Intelligence Conference), koja se održavala u Londonu, u periodu od 21. do 26. januara 2007. godine.

03.01.2007.

Vojnogeografski institut svim poslovnim partnerima i građanima Srbije želi srećnu i uspešnu Novu 2007. godinu i predstojeće Božićne praznike.

vrh strane ↑

 

2006. godina

23.10.2006.

Načelnik Vojnogeografskog instituta, puk. doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. je sa još dva lica iz sastava VGI prisustvovao prvom kongresu srpskih geografa u periodu od 19. do 22. oktobra 2006. godine.

02.10.2006.

Tri pripadnika VGI prisustvovala su skupu grafičara, SIGRAF, koji se održavao od 28.09. do 01.10.2006. godine u Soko banji.

18.09.2006.

Naredbom Ministra odbrane pukovnik doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. postavljen je za načelnika Vojnogeografskog instituta.

02.08.2006.

Vojnogeografski institut je postao brojniji za četvoro bivših pripadnika Hidrografskog instituta Mornarice.

24.07.2006.

Počeli su pripremni radovi na izradi Topografske karte 1:250 000 (TK250) po NATO standardu.

06.06.2006.

Tačno u 12 časova, odlukom Ministra odbrane, na zgradi Vojnogeografskog instituta zamenjena je zastava Državne zajednice Srbije i Crne Gore zastavom Republike Srbije.

05.06.2006.

Zastupnik načelnika Vojnogeografskog instituta, puk. doc. dr Mirko Borisov, dipl. inž. posetio je, sa još dva lica iz sastava VGI, geografsku službu Republike Češke. U periodu od 31. maja do 02. juna 2006. godine boravili su u Pragu i mestu Dobruška.

31.05.2006.

Odlukom Ministra odbrane, do ovog datuma prestaje profesionalna vojna služba većem broju lica iz sastava VGI. Profesionalna vojna lica odlaze u penziju jer ispunjavaju određene uslove.

19.05.2006.

Predstavnici Vojnogeografskog instituta i Geodetske službe GŠ VSCG posetili su Geografsku službu SR Nemačke. Dva lica iz VGI i jedno lice iz UOP GŠ VSCG boravili su u periodu od 15. do 18. maja 2006. godine u Ojskirhenu (Euskirchen).

06.04.2006.

Dva lica iz sastava VGI vratila su se iz Beča u Austriji. Jedno lice je pohađalo Trening kurs iz toponimije i učestvovalo na 23. sesiji Grupe eksperata Ujedinjenih nacija za geografske nazive, drugo lice samo na sesiji...

Detaljnije...

06.03.2006.

Za zastupnika načelnika VGI postavljen je docent dr Mirko Borisov, dipl. inž. - načelnik Odeljenja za geografske informacione sisteme.

03.02.2006.

Vojnogeografski institut proslavio 130 godina postojanja. Dana 5. februara pre 130 godina po novom, a 24. januara po starom kalendaru Ustrojstvom đeneralštaba Kneza Milana Obrenovića osnovan je Vojnogeografski institut kao Drugo odeljenje Glavnog đeneralštaba Srpske vojske.

vrh strane ↑


Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana