српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

01.02.2018.
O B A V E Š T E Nј E

Da se Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje istraživač pripravnik za kandidata pp Gorana Prodanovića stavlјa na uvid javnosti. Izveštaj je izložen u biblioteci Vojnogeografskog instituta, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 01.02. 2018. do 02.03.2018. godine, od 07.00 do 15.00 časova.

Primedbe na gore navedeni izveštaj mogu se dostaviti Naučnom veću Vojnogeografskog instituta pisanim putem 05.03.2018. godine.

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana