српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

24.11.2017
O B A V E Š T E Nј E

Da se Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje istraživač saradnik za kandidata pp Dejana Đorđevića stavlјa na uvid javnosti. Izveštaj je izložen u biblioteci Vojnogeografskog instituta, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 24.11. 2017. do 23.12.2017. godine, od 07.00 do 15.00 časova.

Primedbe na gore navedeni izveštaj mogu se dostaviti Naučnom veću Vojnogeografskog instituta pisanim putem od 25.12. do 26.12.2017. godine.
Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana