српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

30.12.2016
OBAVEŠTENJE

Na osnovu člana 76. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Republike Srbije (''Službeni glasnik RS'' br. 110/05, 50/06 – ispr, 18/10 122/15), člana 21. Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“ broj 24/16), člana 14. Pravilnika o postupku za sticanje naučnih, istraživačkih i stručnih zvanja u Vojnogeografskom institutu („Službeni vojni list“ broj 15/16), i člana 18. Statuta Vojnogeografskog instituta („Službeni vojni list“ broj 11/16), Naučno veće Vojnogeografskog instituta, donosi

O B A V E Š T E Nј E

Da se Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik za kandidata majora dr Siniše Drobnjaka stavlјa na uvid javnosti. Izveštaj je izložen u biblioteci Vojnogeografskog instituta, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 30.12. 2016. do 28.02.2017. godine, od 07.00 do 15.00 časova.
Eventualne primedbe na gore navedeni izveštaj mogu se dostaviti Naučnom veću Vojnogeografskog instituta pisanim putem od 01.03. do 03.03.2017. godine.

PREDSEDNIK NAUČNOG VEĆA
doc. dr Zoran Srdić,

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana